Fireworks ‘ün Arayüzü ve Menüleri – 1

Bu yazımızda, Fireworks programının arayüzünü ana hatlarıyla inceleyeceğiz.

Programımızı açalım. Programı açtığımızda, karşımıza aşağıdaki ekran geliyor.

Giriş Ekranı

Fireworks File‘a tıklayarak yeni bir çalışma alanı oluşturuyoruz kendimize. Burayı tıklamanız  durumunda aşağıdaki Pencere karşımıza gelir.

New File Ekranı

Uzunluk birimi Olarak Piksel, İnç yada Santimetre seçebilirsiniz. OK tuşuna bastığınızda, artık çalışma alanınız, belirlediğiniz genişlik ve yükseklik değerleriyle oluşturulacaktır.

Çalışma Alanı

Araçlar Panelinde yer alan araçları, başka bir yazımızda inceleyeceğiz. Bu yazımızın devamında, Fireworks Menülerini genel olarak ele alacağız.

File Menüsü:

File Menüsü

New: Yeni bir boş Fireworks çalışma alanı açmak için kullanılır

Open: Bir belgeyi Fireworks ile açmak için kullanılır

Open Recent: Son kullandığınız belgelerden birini açmak için kullanılır

Save: Açılmış olan Fireworks belgesini, kendi üstüne kaydeder

Save As: Açılmış olan Fireworks belgesini, farklı bir isim & biçimde kaydetmeye yarar

Import: Bir resmi, Fireworks belgesi içine almanızı yarar (bir nevi ithal etmek)

Export: Fireworks belgesini, istediğiniz formatta kaydetmenize yarar (Bir nevi İhraç etmek)

Image Preview: Oluşturduğunuz dosyayı Önizleme şeklinde gösterir

Preview in Browser: Oluşturduğunuz dosyayı, İnternet Tarayıcınız ile test etmenize yarar.

 

Edit Menüsü:

Edit Menüsü

Undo Move: En son yaptığınız işlemi geri alır

Repeat Move: En son yaptığınız işlemi tekrarlar.

Insert : Çalışmanıza buton, sembol vs. eklemek için kullanılır

Libraries : Kütüphaneleri açar

Find and Replace : Bir renk, link, metin vs. bulmak ve değiştirmek için kullanılır.

Cut & Copy : Bildiğimiz kes ve kopyala işlemleri

Copy as Vectors : Vektör olarak kopyalama işlemini başlatır. Vektör olarak kopyaladığınız verileri, Flash gibi programlarda kullanabilirsiniz.

Paste : Bildiğimiz yapıştır işlemi

Clear : Silme işlemi

Paste as Mask : Maske olrak yapıştırma

Paste Inside : Bir nesneyi, başka bir nesnenin içine yapıştırmak için kullanılır

Duplicate : Bir nesnenin kopyasını oluşturur ve biraz yanına yapıştırır.

Clone : Bir nesnenin kopyasını oluşturur ve nesnenin tam üzerine yapıştırır

Crop Selected Bitmap : Seçili olan Bitmap nesnesinden kırpma yapmaya yarar

Crop Document : Seçili olan nesne dışında kalan nesneleri kırpar

Preferences : Fireworks Tercihler menüsünü ekrana getirir

Keyboard Shortcuts : Klavye Kısayollarını gösteren pencereyi açar.

View Menüsü:

View Menüsü

Zoom in – Zoom out ve Magnification : Çalışmanıza yaklaşmanızı ve uzaklaşmanıza yarar.

Fit Selection : Seçtiğiniz nesneye Fireworks çalışma alanını kaplayacak kadar yakınlaşmanızı sağlar.

Fit All : Çalışma alanının tamamını görebileceğiniz maksimum yakınlaştırmayı sağlar. El Aracına (hand tool) iki kere tıklama ile de aynı işlemi yapabilirsiniz.

Hide Selection : Seçtiğiniz Nesneyi gizler.

Show All : Tüm katmanları görünür yapar.

Rulers : Çalışma alanınızın kenarlarında, cetvelin görünmesini sağlar.

Grid > Show Grid: Çalışma alanınızı ızgaralara ayırır.

Grid > Snap to Grid : Izgaralara göre hizalama yapar

Grid > Edit Grid : Izgara ayarlarını gösteren pencereyi açar

Guides > Show Guides : İşaretli olması durumunda kılavuz çizgileriniz görünür

Guides > Lock Guides : Bu seçen işaretli iken, kılavuz çizgilerinizin yerlerini değiştiremezsiniz

Guides > Snap to Guides : Kılavuz çizgisi yakınında hareket ettirdiğiniz  nesnelerinizin kılavuz çizgisine yapışmasını  sağlar

Guides > Edit Guides : Kılavuz ayarlarını gösteren pencereyi açar

Hide Edges : Bir objeyi tıkladığınızda beliren kenarlıkların görünüp görünmemesini sağlar.

Select Menüsü:

Seçim Menüsü.

Select  Menüsü

Select All : Çalışma alanındaki tüm nesnelerin seçilmesini sağlar

Deselect : Seçilmiş olan bir nesnenin seçilimini iptal eder

Superselect : Bir gruptaki bir nesneyi seçtiğinizde, grubun tamamının seçilmesini sağlar

Subselect : Bir gruptaki nesneleri ayrı ayrı seçmeye yarar.

Select Inverse : Yapılan bir seçilimi tersine çevirir. Seçilmiş yerler seçilmemiş, seçilmemiş yerler seçilmiş olur.

Feather : Yapılan seçimi yumuşatmaya yarar.

Expand Marquee & Contract Marquee : Yapılan seçilimi genişletmeye yada bükmeye yarar.

Border Marquee : Yapılan seçilime, belirtilen miktarda kenarlık ekler

Smooth Marquee : Yapılan Seçilimi yumuşatır.

Convert Marquee to Path : Seçilimi, vektörel bir nesneye dönüştürür.

Save Bitmap Selection : Seçilimi kaydetmeye yarar

Restore Bitmap Selection : Kaydedilmiş seçilimi geri getirmeye yarar

Delete Bitmap Selection : Kaydedilmiş seçilimi silmeye yarar

 

Modify Menüsü:

Modify > Canvas :

Modify > Canvas Menüsü

Image Size : Resmin boyutunu değiştirmek için kullanılır.

Canvas Size : Çalışma Alanınızın boyutunu değiştirmek için kullanılır.

Canvas Color : Çalışma alanı rengini değiştirmek için kullanılır.

 

 

 

 

Trim Canvas ve Fit Canvas : Çalışma alanınızı, içindeki objeleri tam kapsayacak şekilde kenarda kalan boş kısımlarını kırpar.

 

Rotate 180 : Çalışma alanınızı 180 derece döndürür.

Rotate 90 CW : Çalışma alanınızı saat yönünde 90 derece döndürür.

Rotate 90 CCW : Çalışma alanınızı saat yönünün tersi yönde 90 derece döndürür.

 

Modify > Animation :

Modify > Animation MenüsüAnimate Selection : Seçili bir nesnenize otomatik olarak animasyon özelliği eklemek için kullanılır.

Settings : Otomatik olarak oluşturulmuş bir animasyonun ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Romove Animation : Animasyonu kaldırmak için kullanılır

2 thoughts on “Fireworks ‘ün Arayüzü ve Menüleri – 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *